• image1
  • image2
  • image3
  • image4

Waarom kiezen voor een gietvloerbedrijf met NOA afbouwgarantie?

De Nederlandse Vereniging voor Afbouwbedrijven is een ondernemersvereniging en komt met name op voor haar aangesloten leden. Ook gietvloerbedrijven staan ingeschreven bij de NOA en de vraag is wat u dan als consument precies heeft aan een organisatie die vooral voor de branche opkomt?

Het grote voordeel voor consumenten of afnemers van gietvloerspecialisten is de NOA Afbouwgarantie waarin garanties over levering van werk en behandeling bij geschillen is opgenomen. Dit biedt u als consument de garantie dat de ondernemer zich ook conformeert aan de in de door de NOA opgestelde leveringsvoorwaarden die in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis zijn opgesteld. Gietvloerbedrijven die met de NOA Afbouwgarantie werken zullen dus aan alle leveringsvoorwaarden moeten voldoen. Bijkomend voordeel is dat u altijd een juridisch stuk in handen heeft om uw geschil op te baseren.

 

Algemene Consumentenvoorwaarden en wat dat betekent voor uw gietvloer

Binnen de Algemene Consumentenvoorwaarden voor Afbouwbedrijven van de NOA wordt juridisch heel wat afgekaderd. Ook over meer- en minderwerk wordt in deze voorwaarden van alles gezegd. Bijvoorbeeld, hoeveel procent van de totale gietvloeraanneemsom u aan minder- of meerwerk kunt afspreken zonder dat op schrift te zetten. Ook informatie omtrent de datum wanneer een gietvloer formeel is opgeleverd en hoe dit gebeurt (schriftelijke melding) is in deze voorwaarden omschreven net als alle verplichtingen van de ondernemer die aan de consument levert. Het lezen van deze algemene voorwaarden is dus belangrijk.

 

Garantiebepalingen Vloeren- en Terrazzobedrijven (waaronder ook gietvloerbedrijven)

Een belangrijke paragraaf uit de Algemene Voorwaarden, ook als u met een gietvloerspecialist in zee gaat, is de paragraaf over garantie:

 “De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering
gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen,
tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk:
- bij terrazzowerk drie jaar;
- bij kunststofvloerafwerking vijf jaar.”

Gietvloerspecialisten moeten op basis van deze paragraaf een minimale garantietermijn van 5 jaar handhaven.  De eerste zin van deze paragraaf, over het aantonen van een gebrek, kan voor juridisch getouwtrek zorgen. Maar daarvoor heeft het NOA dan weer een geschilencommissie in het leven geroepen.  

Download de Algemene Consumentenvoorwaarden van de NOA

 

Wilt u als bedrijf of winkelier een gietvloer aanleggen? Wij bieden zeer aantrekkelijke kortingen op alle vloeren boven de 200 m2! Kortingen die kunnen oplopen van 10 tot 15% op de originele leveringsprijs.

Profiteer nu!

Neem contact met ons op

KANTOOR

Overtoom 477, 1054 LE Amsterdam

Email : info@goedkopegietvloer.nl

Telefoon : 020 - 846 36 94